FANDOM


Zaraz po wylądowaniu powinniśmy uruchomić georadar aby przeszukać okolicę, w której się znaleźliśmy. Zwykle już po chwili na ekranie georadaru pojawią się ikony zwierząt i roślin, a czasem złoże, wulkan lub coś innego. Kliknięcie na wybranym obiekcie, wyświetla informacje o nim i umożliwia podjęcie dalszych działań z nim związanych (np. próbę złapania zwierzęcia).

Jeśli natomiast na ekranie georadaru nic się nie pojawiło, udajemy się do innego sektora i na miejscu ponownie badamy otoczenie.