FANDOM


Ten dział pozwala na porównanie własnych wyników w grze z osiągnięciami innych pilotów. Umożliwiają to trzy zakładki:

Moja pozycja – pokazuje aktualną pozycję pilota we wszystkich kategoriach rankingu

Ranking pilotów – pokazuje pozycje wszystkich pilotów w różnych kategoriach (rutyna, saldo, przebieg, najdłuższa podróż, zdobycze, gatunki, technologia, bazy). Kliknięcie na jedną z nich powoduje sortowanie według tej kategorii zaczynając od pilota z najlepszym wynikiem.

Ranking korporacji – pokazuje pozycje wszystkich korporacji w różnych kategoriach (saldo, liczba pilotów, ilość kopalni, poziom wiedzy)