FANDOM


Cechy roślin:

 • unikalność - świadczy o tym jak niezwykła jest ta roślina
 • integralność - określa zdrowie rośliny. Wartość zero oznacza, że roślina jest martwa
 • kolor
 • piękno - cecha określająca wrażenia estetyczne
 • masa
 • wysokość
 • rozmiar

Niektóre rośliny mają dodatkowo takie cechy:

 • ma kolce
 • wytwarza płomienie - niektóre rośliny potrafią w określonych warunkach dokonać samozapłonu a nawet wytworzyć strumień ognia z wykorzystaniem swoich łatwopalnych wydzielin
 • generuje promieniowanie - roślina jest promieniotwórcza, bądź to ze względu na to, że jest napromieniowana ewentulanie sama potrafi wytworzyć promieniowanie


Rośliny można próbować jeść. Wtedy może się okazać, że roślina ma jakieś specjalne działanie psychotropowe jak na przykład:

 • zwiększa czasowo zdolność wyszukiwania (koncentracja uwagi + intuicja)
 • zwiększa czasowo zdolność chwytania zwierząt (koncentracja uwagi + szybkość + refleks)
 • zwiększa czasowo zdolność naprawiania (koncentracja uwagi + inteligencja)
 • zwiększa czasowo zdolność podchodzenia zwierząt (koncentracja uwagi + zręczność)
 • zwiększa czasowo inteligencję ogólną

Niezależnie od tego specjalnego działania, które jest dość rzadko spotykane skosztowanie rośliny może nam grozić utratą przytomności na skutek spożycia rośliny o biochemii za bardzo różniącej się od naszej.