FANDOM


Zakładka statystyki zawiera dokładniejsze dane dotyczące dochodów pilota, doświadczenia w poszczególnych dziedzinach, wypraw, przywiezionych gatunków i odkryć, a także ilość założonych kopalni i baz oraz katastrof i wołań S.O.S.